GUA BAO GÀ GIÒN

Uni000138
25,000 đ 
Tên món Size Giá
Trà sữa XL 25,000
Trà sữa M 20,000

Đặt món qua app

Bình luận

GUA BAO GÀ GIÒN
25,000 đ