Đại Lý Hanami

- Địa chỉ: 152 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tuy Hòa

- Điện thoại: 0948899048

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h30

####

TOP