- Địa chỉ: 2/2/76/78 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa

Quận Tân Phú

- Điện thoại: 0769616847

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h


Khu vực
TOP