- Địa chỉ: 51 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa

Quận Tân Phú

- Điện thoại: 1900 558860

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h30

Khu vực
TOP