Đại Lý Cô Bảy

- Địa chỉ: 21 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A

Quận 9

- Điện thoại: 02837305489

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h

####

TOP