- Địa chỉ: 35 Trịnh Hoài Đức, khu đô thị bắc Vĩnh Hải

Vĩnh Hoà

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h30

Khu vực
TOP