Đại Lý VPP Cát Tường

- Địa chỉ: 215 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7

- Điện thoại: 0907251975

- Thời gian mở cửa: 8h30 - 21h

####

TOP